'HAYATIN İÇİNDEN'' Öğrenme Programı sivil toplum alanındaki liderlerin, toplumsal değişim yaratmak için gerekli olan becerileri ve liderlik yaklaşımlarını geliştirmelerine yardımcı olmayı hedefler. Program kapsamında liderlik, stratejik planlama, ekip yönetimi, kriz yönetimi, iletişim, toplumsal etki ölçümü ve değerlendirmesi gibi derslerden oluşmaktadır. Ayrıca, sivil toplum alanında liderlerin, toplumda etki yaratmak için diyalog, işbirliği ve ortaklık kurmalarını sağlayacak olan ağ oluşturma, farkındalık, savunuculuk, kampanya ve toplumsal hareketlilik konularında da eğitimler verilecektir. Bu program, sivil toplum kuruluşlarının liderlerinin, toplumsal dönüşüm yaratmak için daha etkili bir şekilde çalışmalarına yardımcı olacak ve liderlik becerilerini geliştireceklerdir. Katılımcılar, sivil toplum liderlerinin toplumsal değişimi yaratmak için oluşturdukları stratejileri, liderlik yaklaşımlarını ve becerileri konusunda daha derinlemesine bir anlayışa sahip olacaklar dolayısıyla sivil toplum alanında daha etkili liderler olacaklardır.

 

Son başvuru 1 Nisan 2023 saat 18.00'dır.

Eğitimler her Cumartesi günü saat 19.30 - 21.30 arasında gerçekleştirilecektir.

Not: Bu eğitimlerin gerçekleşmesi kapsamında tam katılım şartı aranmaktadır. 

Başvuru için: https://forms.gle/VcZt7ycSHComWb4e6

  • Kontenjan 50 kişi ile sınırlıdır.
  • Eğitim programımız 18 - 30 yaş arası genç katılımcıları kapsamaktadır.
  • Eğitimler çevrim içi interaktif öğrenme metodolojileri ile gerçekleştirilecektir.

Eğitim Takvimi:

8 Nisan Cumartesi - Oyunlaştırma - Hikayeleştirme Eğitimi 

15 Nisan Cumartesi - Sosyal Etki Analizi Eğitimi 

22 Nisan Cumartesi - Kriz Yönetimi ve İletişim

29 Nisan Cumartesi - Ekip Kurma ve Yönetimi Eğitimi

6 Mayıs Cumartesi - Sivil Toplum Çalışmaları Eğitimi

13 Mayıs Cumartesi - Sorun Analizi ve Çözümleme

20 Mayıs Cumartesi-  Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi I

27  Mayıs Cumartesi   - Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi II

3  Haziran Cumartesi - Girişimcilik - Sosyal Girişimcilik Eğitimi 

 

Kazanımlar

  1. Günlük Hayatta Karşılaşılan Sorunlara Çözüm Üretme Becerisi: Program kapsamında sunulan eğitimler sayesinde, öğrenciler günlük hayatta karşılaştıkları sorunlara farklı açılardan bakabilme ve yaratıcı çözümler üretme becerisi kazanırlar.
  2. Finansal Okuryazarlık : Programın içeriğinde yer alan finansal okuryazarlık eğitimleri sayesinde, katılımcılar kişisel finans yönetimi becerilerini geliştirirler ve gelecekte daha sağlıklı finansal kararlar alabilirler.
  3. İletişim ve Ekip Yönetimi: Program kapsamında sunulan iletişim ve ilişki yönetimi eğitimleri sayesinde, katılımcılar insanlarla daha iyi iletişim kurma ve daha sağlıklı ilişkiler kurma becerileri kazanırlar.
  4. Kendini Tanıma ve Kişisel Gelişim: Program kapsamında sunulan kendini tanıma ve kişisel gelişim eğitimleri sayesinde, katılımcılar kendilerini daha iyi tanıma fırsatı bulurlar ve potansiyellerini daha iyi kullanabilirler.
  5. Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme: Programın içeriğinde yer alan eleştirel düşünme ve problem çözme eğitimleri sayesinde, katılımcılar daha akılcı ve etkili kararlar alabilme becerisi kazanırlar.
  6. Toplumsal Farkındalık: Program kapsamında sunulan toplumsal farkındalık eğitimleri sayesinde, katılımcılar toplumsal sorunlara daha duyarlı hale gelirler ve çözüm üretmek için daha aktif bir şekilde katkıda bulunabilirler.
Please login first to join to the event by clicking here.