Uzun yıllar Birleşmiş Milletler bünyesinde çeşitli görevlerde yer alan ve Galatasaray Üniversitesi'nde profesör olarak görev yapan sayın Mehmet Arda, deneyimlerini Yücel Kültür Vakfı gençleriyle buluşturuyor.

Prof. Dr. Mehmet Arda'nın kısa özgeçmişi:

Prof. Arda kariyerinin önemli kısmında Birleşmiş Milletler bünyesindeki BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı’nda (UNCTAD) görev almıştır. 2007 yılında Türkiye’ye dönmeden önce, 25 yıl süreyle çalıştığı, Cenevre’deki UNCTAD merkezi bünyesinde Emtia Bölümü Müdürü olarak görev yapmış, bu süreç ve sonrasında zaman zaman Birleşmiş Milletler’e, ayrıca Türkiye Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye Kalkınma Koordinasyon Ajansı’na danışmanlık yapmaya devam etmiştir. Prof. Arda eğitimini yurt dışında Dartmouth College’dan Lisans ve Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley’den Doktora dereceleri alarak tamamlamıştır. Uzmanlık alanları olan tarım, doğal kaynaklar, bunların ticareti ve kalkınmaya katkısına yönelik çalışmalarının yanında, güncel araştırmalarını fazla küreselleşmenin yönetişimi; küreselleşmiş ortamda kalkınma; çok taraflı ve bölgesel ticaret anlaşmaları; En Az Gelişmiş Ülkeler; Güney-Güney ekonomik ilişkileri ve yükselen güçlerin politik ekonomisi; uluslararası değer zincirleri; doğal kaynakların yönetimi üzerine yoğunlaştırmaktadır. Prof. Mehmet Arda halen Galatasaray Üniversitesi’nde Profesör olarak görev yapmakta, uluslararası ilişkiler ve iktisat dersleri vermektedir. Bu etkinlikleri yanında EDAM (Ekonomi ve Dış Politika Araştırma Merkezi), Global İlişkiler Forumu (GİF) ve Galatasaray Üniversitesi İktisadi Araştırmalar Merkezi’nde (GIAM) çeşitli faaliyetlere katılmakta ve kurucusu olduğu Az Gelişmiş Ülkelere kalkınma konusunda yardım sağlayan bir sivil toplum kuruluşu olan Sen De Gel derneğinin etkinliklerinde rol almaktadır."