İhtiyaç sahibi, başarılı üniversite öğrencileri için verilen Yarım Elma Bursu başvuruları 15 Ağustos’ta başlıyor.

Başvuru Tarihi: 15 Ağustos 2017 - 15 Ekim 2017

Başvurular vakfın web sitesi üzerinden online olarak yapılabilir.

Başvuru yapan gençlerde aranacak nitelikler:

1. T.C. vatandaşı olması

2. Ailesinin aylık geliri ve yaşam standardı ile başarılı öğrenciyi okutmakta zorlanıyor olması veya öğrencinin yetim olması.

3. Öğrencinin başarılı olması.

4. Öğrencinin, yüz kızartıcı suç işlememiş, herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olması.

5. Vakıf senedinin amir hükümlerine uyması ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin üniter yapısını hedef alan siyasi, dini veya başkaca bölücü faaliyetler içinde yer almaması.

6. Vakıftaki diğer gençlere ve ülkesine faydalı özelliklere sahip olması.

7.Başka bir kuruluştan burs alıyorsa bunun yetersiz olması. (Başka bir kurumdan burs alan öğrenciler bu durumu başvuru formunun ilgili bölümünde belirtmek kaydıyla Yarım Elma Bursu' na başvurabilirler.)

 

YKV Content:1337