Toplumsal hayatımızda çok önemli bir yeri olan Yücel Kültür Vakfı'nın daha fazla gencin desteklenmesini sağlayabilmesi, vakfın kuruluşunda tahsis edilen mal ve hakların geliri ve daha sonra yapılan bağışlara bağlıdır. 

Gayrimenkul bağışları iki şekilde yapılabilir; 

a. Bağış yapmak isteyen kişi sağ iken, sahibi olduğu herhangi bir taşınır veya taşınmaz malı veya bir hakkı, vakfa şartlı veya şartsız olarak bağışlayabilir. Bu bağışı

yaparken mal veya hakkın sadece kuru mülkiyetini bağışlayıp intifa, yani yararlanma hakkını veya sükna yani oturma hakkını saklı tutabilir. Böylece mal veya hakkın

sadece çıplak mülkiyeti vakfa geçer, kullanma ve her türlü gelirlerinden yararlanma hakkı ölünceye kadar bağış yapan kişide kalır. Bu yöntemle yapılacak bağışlardan,

hukuka aykırılıklar dışında, daha sonra vazgeçmek mümkün değildir. 

b. Vasiyetname düzenleme yolu ile gayrimenkul bağışında; bağış yapmak isteyen kişi sağlığında düzenleyeceği bir vasiyetname ile herhangi bir malını, malvarlığının

tümünü veya belli bir kısmını vakfa bağışlayabilir. Bağışçı vasiyetnamesine, cenazesinin vakıf tarafından kaldırılması, mezarının bakımı ve her yıl dua okutulması gibi

özel şartlar da ekleyebilir. Bu yöntemle yapılan bağışlarda en önemli nokta, vasiyetnamenin bağışçının vefatı sonrası geçerli bir belge olmasıdır.

Yücel Kültür Vakfı, gayrimenkul bağışı yapmak isteyen bağışçılara hukukçuları aracılığı ile her türlü yardımı yapmaktadır.

Gayrimenkul bağışlarınız için info@yucelkulturvakfi.org adresine mail atarak iletişime geçebilirsiniz.

YKV Content:1234